1. Innledning

Lie Design er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I
denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan
vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar
enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller
informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge
for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Vi samler inn info som navn, epost, tlf.nummer og din forespørsel. Ved kjøp i nettbutikk bruker vi også info som adresse og personnummer.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:
Vi henter inn personopplysninger om deg for å ha muligheten til å kontakte deg og gi tilbud gjennom
at du sender kontaktforespørsel.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og at de personopplysninger vi
behandler ikke misbrukes eller kommer på avveie. Vi selger aldri din persondata videre til tredjepart.
Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om
lovbrudd.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet
for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når
de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre
det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til
å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan
besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av
betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

8 Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Tove Annett Tingvik
Telefonnummer: 46 94 00 00
E-postadresse: post@liedesign.no
Adresse: Orstadvegen 128A, 4353 Klepp st.